Nhảy đến nội dung Top
Slider

Tin tức

Khoa sư phạm

Gia hạn thời gian đánh giá của SV Khóa DH18 và CD42

  • 25/05/2018 10:12

Hiện tại trang web regis đã cập nhật xong. Phòng KT&KĐCL thông báo những sinh viên khóa DH18, CD42 chưa đánh giá hoặc đã đánh giá những chưa lưu kết quả tiếp tục đánh giá đến hết ngày 30-05-2018.

Xem tiếp

Khoa sư phạm

Dời thời gian lấy ý kiến của sinh viên DH18, CD42.

  • 11/05/2018 17:20

Do trang web regis của Trường vẫn đang tiếp tục cập nhật nên Phòng Khảo thí & KĐCL dời thời gian đánh giá của sinh viên khóa DH18 và CD42 đến thời gian sau: Từ ngày 16-05-2018 đến 26-05-2018.

Xem tiếp

Khoa sư phạm

Gia hạn thời gian lấy ý kiến phản hồi cho sinh viên khóa 16, 17, CD41.

  • 09/05/2018 13:36

Do trang web http://regis.agu.edu.vn đang cập nhật nên Phòng Khảo thí và ĐBCL sẽ mở thêm thời gian đánh giá cho sinh viên khóa DH16, DH17, CD41 đến hết ngày 15-05-2018.

Xem tiếp

Khoa sư phạm

Lịch thi cải thiện HKI năm học 2017-2018 các lớp Đại học Mầm non (Liên kết Huế)

  • 07/05/2018 17:10

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng thông báo: Các môn thi của Huế HKI (2017-2018) của lớp Đại học Mầm non do biết điểm trễ nên lịch thi cải thiện bị dời đến ngày 12/05/2018 (ca thi sáng 1, sáng 2); sinh viên tới sớm 15' để xem danh sách phòng thi trước phòng A102.

Xem tiếp

Khoa sư phạm

Danh sách sv Khóa DH15 và CD40 không đánh giá GV HKII năm học 2017-2018

  • 07/05/2018 17:02

Phòng Khảo thí & đảm bảo chất lượng gửi Danh sách sinh viên khóa 15, CD40 không đánh giá giảng viên của HKII năm học 2017-2018 (danh sách đính kèm thông báo này).

Xem tiếp

Khoa sư phạm

Lịch thi cải thiện HK2 năm học 2017-2018

  • 07/05/2018 17:01

Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng phát hành Lịch thi cải thiện học kỳ 2. Chi tiết mời thầy/cô và các bạn xem file đính kèm.

Xem tiếp