Thông báo: Thực hiện mô hình Chi đoàn Vững mạnh

Được sự cho phép của BCH Đoàn trường, BCH Đoàn khoa Sư phạm thông báo về việc triển khai thực hiện mô hình Chi đoàn vững mạnh như sau:

- Đối tượng tham gia: Tất cả các Chi đoàn sinh viên thuộc khoa Sư phạm

- Thời gian thực hiện: Từ ngày ra thông báo đến hết năm học 2014 - 2015

- Tiêu chí, hướng dẫn và cách thức đánh giá: Xem trong tập tin đính kèm

Đề nghị tất cả các Chi đoàn thực hiện nghiêm túc thông báo này!

Thông báo về việc xét bổ sung học bổng Doãn Tới năm học 2014 - 2015

Các bạn xem thông báo chi tiết, các mẫu văn bản cần thiết tại trang  http://sao.agu.edu.vn/?q=vi/node/287

Lưu ý: Sinh viên khi đăng ký làm 2 bộ hồ sơ, các giấy tờ kê khai hoàn cảnh, giấy tờ ưu tiên có xác nhận của chính quyền địa phương.

Tất cả hồ sơ nộp về thầy Phạm Văn Minh, Văn phòng khoa Sư phạm trước ngày thứ Bảy, 13/12/2014