Nhảy đến nội dung Top
Slider

Tin tức

Khoa sư phạm

Kết quả xét miễn và công nhận điểm học phần trong CTĐT hình thức GDTX năm 2018

  • 29/05/2018 10:05

Phòng Đào tạo gửi Danh sách kết quả xét miễn và công nhận điểm học phần trong CTĐT hình thức GDTX năm 2018. Chi tiết quý Thầy/Cô vui lòng xem tập tin đính kèm.

Xem tiếp

Hình

Hội thảo khoa học “Những vấn đề văn học, ngôn ngữ và dạy – học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông”

  • 25/05/2018 10:19

Sáng ngày 28/4/2018, Bộ môn Ngữ văn – Khoa Sư phạm, Trường ĐH An Giang đã tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề văn học, ngôn ngữ và dạy – học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông”.

Xem tiếp

Khoa sư phạm

Gia hạn thời gian đánh giá của SV Khóa DH18 và CD42

  • 25/05/2018 10:12

Hiện tại trang web regis đã cập nhật xong. Phòng KT&KĐCL thông báo những sinh viên khóa DH18, CD42 chưa đánh giá hoặc đã đánh giá những chưa lưu kết quả tiếp tục đánh giá đến hết ngày 30-05-2018.

Xem tiếp